Đăng nhập Đăng ký

Vòng Quay HẤP DẪN

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Xanh Lê 4360 Kim Cương 2 phút trước
Bảo Trân k 106 kim cương 15 phút trước
Kiet Nguyen 2180 Kim Cương 31 phút trước
Phạm Linh 106 kim cương 38 phút trước
Tan Nguyen Phuc 212 Kim Cương 42 phút trước
Trọng Nhân 424 Kim Cương 46 phút trước
Ngô Manh Hùng 1696 Kim Cương 48 phút trước
Đức Giang 4360 Kim Cương 53 phút trước
Nguyễn Huy 106 kim cương 1 giờ trước
Trần Khoa 4360 Kim Cương 1 giờ trước
Đỗ Lan Phương 1696 Kim Cương 1 giờ trước
Pham Huyen 2180 Kim Cương 1 giờ trước
Anhkhoi230107 212 Kim Cương 1 giờ trước
Nguyễn Đăng Khoa 424 Kim Cương 2 giờ trước
Hải Ohlins 106 kim cương 2 giờ trước
Hồ Thanh Bình 2180 Kim Cương 2 giờ trước
Chấm hỏi 106 kim cương 2 giờ trước
Chấm hỏi 106 kim cương 2 giờ trước
Chấm hỏi 106 kim cương 2 giờ trước
Chấm hỏi 106 kim cương 2 giờ trước
Đức anh 2180 Kim Cương 2 giờ trước
Hiếu Jin'z 2180 Kim Cương 2 giờ trước
Duy Thích Xe 212 Kim Cương 2 giờ trước
Phạm Thị Thu Diễm 4360 Kim Cương 3 giờ trước
Ko Bít Tên 4360 Kim Cương 3 giờ trước
Phạm Đạt 106 kim cương 3 giờ trước
Mon Nguyễn 212 Kim Cương 3 giờ trước
Quang Huy 106 kim cương 4 giờ trước
Vinh Trẻ Châu 4360 Kim Cương 4 giờ trước
Trần Hùng 1696 Kim Cương 4 giờ trước
Xem thêm