Đăng nhập Đăng ký

Vòng Quay Tử Thần

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thành Đạt 4999 Kim Cương 19 phút trước
Gia Bao Vu 5999 Kim Cương 21 phút trước
Nguyễn Phúc 2520 Kim Cương 31 phút trước
Hoàng Minh 2520 Kim Cương 37 phút trước
Hoan Dinh 2520 Kim Cương 38 phút trước
Hiếu 399 KIM CƯƠNG 44 phút trước
Nhók Nè 5999 Kim Cương 47 phút trước
An Ninh LƯỠI HÁI TỬ THẦN 59 phút trước
Nguyễn Quốc An 4999 Kim Cương 1 giờ trước
Tran Bao Uyen LƯỠI HÁI TỬ THẦN 1 giờ trước
Nhật Nhật 19999 Kim Cương 1 giờ trước
Streamer Ntn 399 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
Nh Ân 120 Kim Cương 2 giờ trước
Hồng Điệp 5999 Kim Cương 2 giờ trước
Công Vinh Kim 12499 Kim Cương 2 giờ trước
Mạnh Muốn Nghỉ Học 120 Kim Cương 2 giờ trước
Trần Nhĩ Hào 399 KIM CƯƠNG 2 giờ trước
oopsjason1234 120 Kim Cương 2 giờ trước
ToànAnh Trần 2520 Kim Cương 2 giờ trước
Nguyễn Hiếu 4999 Kim Cương 2 giờ trước
đăng 5999 Kim Cương 2 giờ trước
Nguyễn Kỳ LƯỠI HÁI TỬ THẦN 3 giờ trước
Võ Quốc Bảo 2520 Kim Cương 3 giờ trước
Thịnh Tũn 5999 Kim Cương 3 giờ trước
Nguyễn Hải Long 120 Kim Cương 3 giờ trước
VanAn LƯỠI HÁI TỬ THẦN 3 giờ trước
Nguyễn Hòa 12499 Kim Cương 3 giờ trước
Bé lùn 399 KIM CƯƠNG 3 giờ trước
Nguyễn Thanh 2520 Kim Cương 3 giờ trước
Trần Lực 12499 Kim Cương 3 giờ trước
Xem thêm