Nhắn tin với admin
Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LỊCH SỬ QUAY

Tên Thời Gian Kim Cương
Viet Tran 1 phút trước Nick súng hiếm
Không Tên 2 phút trước Nick Ngon
Ha Thai 4 phút trước 120 Kim Cương
Tuyết Băng 4 phút trước 120 Kim Cương
Thanh Vi 5 phút trước 300 KIM CƯƠNG
Nguyễn Vỹ 7 phút trước 38 Kim Cương
Nhung Phạm 7 phút trước 300 KIM CƯƠNG
Phuong Tran 7 phút trước 300 KIM CƯƠNG
Văn Trường Nguyễn 7 phút trước 47 Kim Cương
Nguyen duc phatv 9 phút trước 300 KIM CƯƠNG