Nhắn tin với admin
Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LỊCH SỬ QUAY

Tên Thời Gian Kim Cương
Luong Tran 29 giây trước Nick súng hiếm
Trần Hồng 2 phút trước Nick Ngon
Đù Má 3 phút trước Nick Ngon
ancute13242t 4 phút trước Nick Ngon
Nguyễn Huy 5 phút trước Nick Ngon
Tuấn Nguyễn Quốc 6 phút trước 120 Kim Cương
Nguyễn Thị Thùy 7 phút trước Nick súng hiếm
Tiến Lê Quyết 8 phút trước Nick súng hiếm
Nguyễn Thế An 9 phút trước 120 Kim Cương
Phan Ngọc Hà 10 phút trước 300 KIM CƯƠNG