Nhắn tin với admin
Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LỊCH SỬ QUAY

Tên Thời Gian Kim Cương
Rán Gà 1 phút trước 300 KIM CƯƠNG
La Liga la 3405 2 phút trước 120 Kim Cương
Hon Nguyen 2 phút trước 300 KIM CƯƠNG
Bảo Lộc 3 phút trước Nick súng hiếm
Nghiêm 5 phút trước 120 Kim Cương
Lê Văn Đạt 6 phút trước Nick Ngon
Hà Hà 7 phút trước 120 Kim Cương
Tài Thèn 8 phút trước Nick Ngon
Nguyễn Văn Nguyễn 9 phút trước Nick Ngon
Do Thu Ha 10 phút trước 300 KIM CƯƠNG